Fasttel hoạt động trong lĩnh vực thương mại, kinh doanh, phân phối các sản phẩm công nghệ và viễn thông. Với phương châm lấy đạo đức kinh doanh và chất lượng sản phẩm, dịch vụ làm hàng đầu để làm vừa lòng khách hàng. Các thiết bị công nghệ và viễn thông luôn đảm bảo chất lượng, đáp ứng mọi nhu cầu của mọi người. Sản phẩm của chúng tôi được phân phối trên toàn hệ thống cả nước