Showing 1–12 of 19 results

Tủ Rack

Giảm giá!

_Tất cả các sản phẩm_

Tủ Open Rack 42U (HDR42O)

1.250.000 
Giảm giá!

_Tất cả các sản phẩm_

TỦ RACK 10U SÂU 500

980.000 
Giảm giá!

_Tất cả các sản phẩm_

TỦ RACK 10U SÂU 600

1.452.000 
Giảm giá!

_Tất cả các sản phẩm_

TỦ RACK 12U SÂU 600

1.170.000 
Giảm giá!

_Tất cả các sản phẩm_

TỦ RACK 15U SÂU 600

2.942.500 
Giảm giá!

_Tất cả các sản phẩm_

TỦ RACK 15U SÂU 800

1.670.000 
Giảm giá!

_Tất cả các sản phẩm_

TỦ RACK 20U SÂU 1000

2.500.000 
Giảm giá!

_Tất cả các sản phẩm_

TỦ RACK 20U SÂU 600

3.282.500 
Giảm giá!

_Tất cả các sản phẩm_

TỦ RACK 20U SÂU 800

2.350.000 
Giảm giá!

_Tất cả các sản phẩm_

TỦ RACK 27U SÂU 1000

3.150.000 
Giảm giá!

_Tất cả các sản phẩm_

TỦ RACK 27U SÂU 600

2.800.000 
Giảm giá!

_Tất cả các sản phẩm_

TỦ RACK 27U SÂU 800

3.000.000