Cáp mạng Cat 5e AMTAKO 5222 dây trắng 305m

457.840