Cáp mạng Cat 5e AMTAKO 5333 dây trắng 305m

596.954