Cáp mạng Cat 5e AMTAKO 5666 dây màu trắng 305m

1.084.000