Cáp mạng Cat 5e AMTAKO 5877 dây trắng 305m

1.300.000