Cáp mạng Cat 5e UTP cat5e AMTAKO 5888 dây trắng 305m

1.946.409