Cáp mạng Cat 6 UTP cat6 AMTAKO 6222 dây xanh 305m

944.892