Cáp mạng Cat6 UTP AMTAKO 6100 dây xanh 305m

639.000