Cáp mạng Cat6 UTP AMTAKO 6111 dây xanh 305m

694.359