Cáp mạng Cat6 UTP AMTAKO 6777 dây xanh 305m

2.128.000