Cáp mạng Cat6 UTP AMTAKO 6888 dây xanh 305m

2.573.000