Cửa sổ feeder 4 lỗ

600.000 

Tấm bịt lỗ feeder được ứng dụng để lắp đặt luồn các loại cáp từ phía ngoài vào bên trong phòng máy, rồi bịt kín và chống thấm. Một miếng nệm bịt bao gồm một lớp vỏ, một tấm nêm và hai khóa kẹp đảm bảo siêu chống thấm nước.