Dây nhảy quang FC/APC – LC/APC Singlemode 3m

30.000