Dây nhảy quang FC/APC-LC /APC Singlemode Duplex 10m

72.000