Dây nhảy quang FC/APC-LC /APC Singlemode Duplex 15m

92.000