Dây nhảy quang FC/APC-LC /APC Singlemode Duplex 3m

54.000