Dây nhảy quang FC/APC-LC /APC Singlemode Duplex 5m

72.000