Dây nhảy quang LC LC /upc Singlemode Duplex 10M

72.000