Dây nhảy quang LC LC /upc Singlemode Duplex 15M

102.000