Dây nhảy quang LC LC /upc Singlemode Duplex 3M

44.000