Dây nhảy quang LC LC /upc Singlemode Duplex 5M

62.000