Dây nhảy quang LC/UPC-LC/UPC Single Mode – Duplex 1-3m

55.000