Dây nhảy quang LC/UPC-SC /UPC Singlemode Duplex 10m

82.000