Dây nhảy quang LC/UPC-SC /UPC Singlemode Duplex 3m

44.000