Dây nhảy quang LC/UPC-SC /UPC Singlemode Duplex 5m

62.000