Dây nhảy quang LC/UPC-ST /UPC Singlemode Duplex 10M

72.000