Dây nhảy quang LC/UPC-ST /UPC Singlemode Duplex 3m

44.000