Dây nhảy quang LC/UPC-ST /UPC Singlemode Duplex 5M

52.000