Dây nhảy quang Multimode Duplex 2 đầu tiêu chuẩn SC-SC 3 mét

59.000