Dây nhảy quang SC/APC-LC /UPC Singlemode Duplex 15m

100.000