Dây nhảy quang SC/APC-LC /UPC Singlemode Duplex 3m

44.000