Dây nhảy quang SC/UPC-LC/UPC Single Mode – Duplex 1-3m

55.000