Dây nhảy quang SC- SC/APC Singlemode Duplex 10M

82.000