Dây nhảy quang SC- SC/APC Singlemode Duplex 15M

92.000