Dây nhảy quang SC- SC/APC Singlemode Duplex 3M

54.000