Dây nhảy quang SC- SC/APC Singlemode Duplex 3M

44.000