Dây nhảy quang SC- SC/APC Singlemode Duplex 5 M

52.000