Dây nhảy quang SC-SC/upc Single-mode duplex 3M

54.000