Hộp phối quang ODF 12FO Outdoor

160.000 

Ứng dụng

Môi trường ngoài trời, IP55

Treo tường; cực gắn kết

Máy tính toàn diện kỹ thuật mạng.

Tòa Nhà thông minh Cáp

Sợi Nhà (FTTH)

Khu dân cư Thông Minh Hệ Thống Mạng.

Khuôn viên Mạng, Doanh Nghiệp Mạng.