Hộp phối quang odf 32FO ngoài trời (out door)

720.000