Nút cao su phi 34mm ( Bịt lỗ cáp ra vào trong ODF )

2.500 

– Sản phẩm Nút cao su phi 34mm ( Bịt lỗ cáp ra vào trong ODF )

+ Dùng để bịt lỗ cáp ra vào cho ODF

+ Đảm bảo an toàn khi tiếp xúc, chống ngấm nước tiêu chuẩn IP65

Thông số kỹ thuật

– Làm bằng cao su

– Độ hoàn thiện sản phẩm tốt

– Nút cao su phi 34mm ( Bịt lỗ cáp ra vào trong ODF )

⚡Lưu ý: Đơn giá tính cho 1 nút